2011 JAARRING, Interactief landschap

by • 27 december 2013 • ProjectenComments (0)2166

In 2009 is Terra Art Projects van start gegaan met de ontwikkeling van het kunstproject ‘Jaarringen’. Daarbij is de oude slogan: ‘Zoetermeer, stad tussen de parken’ als uitgangspunt gekozen. De parken van Zoetermeer vormen immers een onderscheidend gegeven ten opzichte van andere steden in de regio en andere new towns. Door te kiezen voor bekende (inter)nationale kunstenaars beoogt Stichting Terra Art Projects Zoetermeer landelijk te profileren als serieus domein voor professionele kunst.

Ambitie
Stichting Terra Art Projects heeft de ambitie om onder de overkoepelende naam ‘Jaarringen’ vanaf 2011 een periodieke kunstmanifestatie te organiseren. Daarbij zullen tweejaarlijks professionele (inter)nationale kunstenaars de groene podia van Zoetermeer kiezen voor de realisatie van site specific werk. De ontstane beelden zullen de kwaliteit en de identiteit van het gebied zichtbaar maken.

Het beeldmerk
Het uit jaarringen opgebouwde beeldmerk van het project vormt letterlijk verbindingen op de plattegrond van Zoetermeer. Daarnaast zullen de tweejaarlijkse projecten steeds specifiek voor de geldende jaarring worden ontwikkeld, waardoor de identiteit van deze ring benadrukt wordt. Hierdoor worden de verschillende profielen van Zoetermeer met elkaar in verband gebracht, en wordt er door middel van kunsttoepassingen samenhang gecreëerd voor bewoners en bezoekers.

De kunstwerken
Elk kunstwerk is geïnspireerd op de groene zones van Zoetermeer en gaat er een wisselwerking mee aan. We willen de bezoeker hedendaagse kunst laten ervaren en beleven, waarbij de materialen en de technieken aansluiten op en gebruik maken van nieuwe media en daarmee passen bij het ICT profiel van Zoetermeer. Er is in de projecten aandacht voor de bijzondere – groene – ruimtes in de stad, voor sustainability en de menselijke maat.

Jaarring 2011
Voor de vormgeving van de eerste fysieke jaarring rondom de Dobbeplas heeft Terra Art Projects Daan Roosegaarde benaderd. Op deze locatie, waar oud en nieuw elkaar ontmoeten op de meest gebruikte verbindingsroute en waar plannen liggen om de verbinding in de toekomst te versterken en een cultureel karakter te geven, heeft Daan Roosegaarde een interactief landschap ontworpen, wat reageert op geluid en beweging.

De vernieuwende kunstwerken van Daan Roosegaarde zijn een dynamische fusie van architectuur, mensen en e-cultuur. Zijn sculpturen zoals Dune, Liquid Space, Flow en Intimacy vormen een omgeving van ‘tactiele hightech’ waarin de toeschouwer en de ruimte één worden. Deze verbinding tussen design en inhoud, tussen ideologie en technologie, noemt Roosegaarde ‘techno-poëzie’.

Kunstwerk voor Zoetermeer
Het voor de locatie in Zoetermeer ontwikkelde kunstwerk bestaat uit 9 lichtobjecten gevuld met interactief licht. Elk object heeft een eigen gedrag in lichtpatronen. Tegelijkertijd kunnen bezoekers een extra gedrag uitlokken door het aan te raken; als een fysieke tamagotchi. Het kunstwerk is hierdoor nooit ʻafʼ en ontwikkelt zich door zijn software in gedrag en uiterlijk. Hierdoor is de bezoeker een direct onderdeel van het kunstwerk, een participant. Er ontstaat een directe, visuele relatie tussen de fysieke omgeving en het gedrag van mensen; in een sensuele versmelting tussen mens, techniek en landschap. Door het kunstwerk op het wandelpad te plaatsen wordt het kunstwerk onderdeel van het publieke domein, een connector met de wijk, waarin het menselijk lichaam onderdeel wordt van het kunstwerk (en zelfs de aansturing vormt) en mensen met elkaar in verbinding brengt. We staan aan de dageraad van een nieuwe natuur,” aldus Roosegaarde.

Met de omgeving verbinden en participeren
Doel is om mensen direct te betrekken bij het project, hen de mogelijkheid en de verleiding te bieden om zich ermee te verhouden en te verbinden. In de totstandkoming zullen we dan ook de direct omwonenden erbij betrekken, waarvoor we inmiddels enkele ambassadeurs benaderd hebben. De eerste jaarring telt 308 huishoudens, twee scholen voor primair onderwijs, het gemeentehuis en de openbare bibliotheek, het stadsmuseum en diverse horecabedrijven.

Tijdens de openstelling van het project bood een nevenprogramma mogelijkheden om het kunstwerk, en daarmee de eerste jaarring, te ervaren:
– er werd een informatiecentrum ingericht op de eerste jaarring
– twee weken lang werden er wandelroutes georganiseerd onder begeleiding van de curator. Daarvoor werden ook uitdrukkelijk scholen voor primair en voortgezet onderwijs uitgenodigd
– er was een begeleidende publicatie en er werd een applicatie ontwikkeld waardoor het project landelijk virtueel ‘bezocht’ kan worden.

Volg de actuele ontwikkelingen op www.jaarringenzoetermeer.nl
Meer informatie over Daan Roosegaarde op www.studioroosegaarde.net

Reacties zijn gesloten