Makersunie Zoetermeer

by • 23 april 2015 • UncategorizedComments (0)2468

Terra Art Projects heeft het onderstaande projectplan ‘Makersunie Zoetermeer’ gelanceerd. Op dit moment is de organisatie bezig met het verwerven van financiele middelen om het project gestalte te kunnen geven. Ook worden gesprekken gevoerd met lokale stakeholders en beoogde deelnemers. Heb je na het lezen van onderstaand projectplan suggesties of opmerkingen? Mail deze dan naar info@terra-artprojects.com

Makersunie Zoetermeer, innovatief vakmanschap
Het uitoefenen van oude ambachten lijkt in een rap tempo te verdwijnen. Door massaproductie en grootschalige reclamecampagnes van megaconcerns wordt het voor ambachtslieden steeds moeilijker om hun plaats op de handelsmarkt in stand te houden. Hiernaast is er door vergrijzing minder ‘nieuwe aanwas’. Het ambacht is geen actief onderdeel meer van het lesprogramma op scholen. Vaak weten jongeren niet goed wat het verschil is tussen massaproductie en ambachtelijk gemaakte producten.

Terra Art Projects wil doorgewinterde leermeesters en enthousiaste leerlingen aan elkaar koppelen. Bij De Makersunie Zoetermeer zullen ervaren ambachtslieden de kneepjes van het vak op innovatieve en duurzame wijze doorgeven aan nieuwe makers.

Oud en nieuw verbinden – gebiedsontwikkeling
Daarnaast sluit Makersunie Zoetermeer als initiatief aan bij de wens om de Zoetermeerse Dorpsstraat, die door de stadsbewoners wordt gezien als de ‘historische ziel’ van de stad, weer te doen herleven. Het trekt vakmensen, kunstenaars, ontwerpers, designers en andere creatieve mensen naar de historische straat om hier een onderscheidend profiel voor het gebied te creëren.

De duurzame, hippe, do-it-yourself lifestyle die de goede dingen uit het verleden op een moderne manier toepast wordt op een constructieve manier ingezet. Het biedt kansen voor designers, ontwerpers en de samenleving. Het project draagt bij aan de waardering voor het ambacht en kunstdisciplines in het bijzonder.

De Makersunie als label
‘Makersunie Zoetermeer’ wordt een label. Een hip merk, waaronder eerlijke, uniek ontworpen producten met een verhaal worden verkocht. De producten worden handgemaakt door oude disciplines (ambachten) nieuw leven in te blazen. (Internationaal) bekende meesters inspireren kunstenaars/ vakmensen die samen met een eigen werkgroep (bijvoorbeeld mensen die om welke reden dan ook afstand tot de arbeidsmarkt hebben) aan de slag gaan. Zij maken vooruitstrevende en verkoopbare ontwerpen, die uiteindelijk met de groep geproduceerd worden. Elke werkgroep groeit uit tot een mini-onderneming, die ondersteund zal worden door een zakelijk aanjager uit Zoetermeer.

TERRA vindt het belangrijk dat de Makersunie Zoetermeer snel vorm kan krijgen en kan groeien. Om deze reden werd besloten dat ook onafhankelijke lokale vakmensen zich, na ballotage, met hun bestaande producten kunnen aansluiten. Natuurlijk kunnen zij later besluiten om nauwere samenwerkingen aan te gaan en/of een werkgroep op te richten.

De producten
Het label Makersunie produceert via ambachtelijke methoden producten van nu. De producten worden duurzaam en in een kleine oplage geproduceerd in eigen stad. De werkgroepen krijgen een gezamenlijke opdracht om unieke, onderscheidende ontwerpen te maken. TERRA draagt zorg voor een constante kwaliteit en een samenhangend label.

Tot nu toe werden de volgende disciplines geselecteerd: textiel, leer, keramiek, hout, metalen, food, parfumerie, glas en grafisch/print

Mini-onderneming
Per discipline/ambacht wordt een groep opgericht die beschouwd kan worden als een mini- onderneming. Een onderneming waarin ook het sociale aspect een belangrijke rol speelt. De groep zal bestaan uit: een (bekende) inspirator, een (lokale) kunstenaar en/of vakspecialist, een aantal makers (deelnemers) en een lokale zakelijke aanjager. De kunstenaars en/of vakspecialisten vormen de spil van de onderneming. Zij beschikken over de nodige kennis op het gebied van ontwerp en uitvoering, weten welke materialen en technieken geschikt zijn voor de productie en sturen de deelnemers aan. Omdat innovatie een zeer belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van het label, wordt van iedere kunstenaar of vakspecialist gevraagd een persoonlijke inspirator te kiezen. Dit kan een landelijk bekend persoon zijn die adviseert over ontwerp, vorm en uitvoering. Ook de deelnemers (startaantal 2 á 3 per werkgroep) zijn vervlochten in het proces. Samen met de kunstenaar of vakspecialist maken zij de uiteindelijke ontwerpen en voeren deze uit.

Een deel van de opbrengst wordt geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van de onderneming. Hiernaast ontvangen de makers een percentage van de opbrengst. Omdat ondernemerschap een onderneming kan maken of breken wordt iedere groep ondersteund door een lokale zakelijk aanjager, die bijvoorbeeld kan adviseren bij het opstellen van een degelijk businessplan en bij het onderzoeken van investeringsmogelijkheden.

Het belang van de Makersunie voor Zoetermeer: tegenwicht aan massacultuur, – productie en anonimiteit
De wijken rondom de oude kern van Zoetermeer kennen geen historische, organische groei maar werden in een korte tijd gebouwd. Dit geldt niet alleen voor de woningen, maar ook voor de diverse winkelgebieden. Het gevolg is dat de stad Zoetermeer door veel mensen wordt ervaren als een functionele stad met goede faciliteiten. Deze functionele plekken zijn van groot belang voor de stedelingen, voor wie veiligheid en goede bereikbaarheid van faciliteiten noodzakelijk zijn. Toch heeft deze ‘new town’ medaille ook een keerzijde. De stad voelt functioneel compleet, maar niet altijd sfeervol en intiem. De bewoners verlangen naar meer balans.

Dit terwijl momenteel zowel op macroniveau (wereldwijd) als op microniveau (stedelijk, de wijken en huishoudens) de roep ontstaat om het dagelijks leven juist duurzamer, kleinschaliger en minder anoniem in te richten. Door te kiezen voor kleinschaligheid, zelf maken (do it yourself), het delen van kennis en producten, lokaal ontmoeten en het kopen van duurzame (biologische) producten wordt tegenwicht geboden aan massacultuur en -productie. Ieder draagt zijn steentje bij waardoor een community ontstaat waarin de consument zowel zender als ontvanger is. Het productieproces en de uiteindelijke display (en verkoop) van veel goederen vindt plaats op dezelfde locatie of in ieder geval zeer dicht bij elkaar. Ook zien we steeds meer mengformules, waarbij diverse disciplines op dezelfde locatie gecombineerd en/of gemixt worden.

Duurzaamheid en een verantwoordelijke productie gaan een steeds prominentere rol spelen bij de keuzes die we in ons dagelijks leven maken en de diy (do it yourself) mentaliteit is hip onder jong en oud. Door productie en verkoop dicht bij elkaar plaats te laten vinden wordt de beschouwer meegenomen in het verhaal van het product (beleving). Mengformules bieden bovendien variëteit, houden de aandacht vast en verlengen het verblijf van de klant/bezoeker.

Juist in de Dorpsstraat
Diverse Zoetermeerse ondernemers en innovators in en rondom de Dorpsstraat zien de kansen van deze beweging. Zij verenigden zich om gezamenlijk een nieuwe richting te bepalen die het Dorp, op basis van de al aanwezige authenticiteit, wederom laten floreren. Juist de Dorpsstraat, die groeide door lokaal ambacht, vakwerk en -ondernemerschap en die mede overleefde door de historische intieme sfeer en de hechte community, heeft de kracht om het podium te worden voor kritisch onderzoek over de wensen van de stadsbewoners, leefbaarheid, duurzaamheid en innovatie. Niet door middel van bestuurlijke apparaten, maar juist vanuit initiatieven van de mensen die het gebied het beste kennen: de bewoners, culturele organisaties en (lokale) ondernemers. De initiatieven die op dit moment in de startblokken staan, bieden ruimte voor dit onderzoek én bieden praktische handvatten om in Zoetermeer te pionieren op het gebied van beleving in winkelgebieden.

 

Naar voorbeeld van ‘Steden in transitie’
Het succesvolle, landelijke initiatief ‘Steden in transitie’ laat zien op welke wijze kleinschalige initiatieven kunnen bijdragen aan de transitie in Nederlandse en Europese steden. Om de transitie meer vaart te geven zijn veel creatieve, ondernemende en innovatieve burgers in Nederland en Europa actief om het leven in de steden aantrekkelijker, leefbaarder en duurzamer te maken. Steden sluiten zich aan bij het initiatief en inspireren elkaar en leren van de ander. De Makersunie Zoetermeer maakt onderdeel uit van de Zoetermeerse transitie en sluit hiermee aan op het landelijke initiatief.  www.stedenintransitie.nl

Reacties zijn gesloten