Nieuwbouw

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang van de ontwikkeling van het voormalige pand van Kwik Fit tot ‘Kunstplaats’ (werktitel). We plaatsen regelmatig updates, dus zet deze pagina bij je favorieten!

In december 2016 stemde de Zoetermeerse gemeenteraad in met het plan van Stichting Terra Art Projects om de voormalige locatie van de Kwik Fit te verbouwen tot een centrum voor beeldende kunst. De instemming met de plannen, betekent dat er letterlijk en figuurlijk meer ruimte zal ontstaan voor het maken, presenteren en onder de aandacht brengen van (Zoetermeerse) beeldende kunst. De raad geeft hiermee het signaal af dat ook zij het ontwikkelen en verankeren van een inspirerend en innovatief kunstklimaat in Zoetermeer serieus neemt! Medio 2018 wordt gestart met de verbouwing van de locatie. Het concept verbouwvoorstel vind je verderop op deze pagina.

TERRA is uiteraard trots om onderdeel te zijn van de ontwikkelingen. Al ruim twintig jaar houden we ons bezig met beeldende kunst. In die tijd ontwikkelde TERRA zich van een kunstenaarsvereniging, naar een stichting met een brede kennis van de (Zoetermeerse) beeldende kunst, op locatie én in de openbare ruimte. Met exposities, manifestaties en festivals maken we kunst toegankelijk voor een breed publiek. We gaan verbindingen aan met de maatschappij, het bedrijfsleven en de stadsontwikkeling. Ook denken we graag mee over (de culturele) zaken die de stad en haar bewoners aangaan.

De verwachting is dat de locatie in het laatste kwartaal van 2019 klaar zal zijn voor gebruik. In aanloop naar de ingebruikname, zal er uitgebreid inhoudelijk onderzoek worden gedaan. Aanbod en takenpakket van de ‘Kunstplaats’, worden onder andere gericht op de uitvoering van de visie beeldende kunst, die de gemeente momenteel aan het ontwikkelen is. Mogelijk zullen er taken van de gemeente verschuiven van het Stadhuis naar de ‘Kunstplaats’ (denk bijvoorbeeld aan zaken rondom kunst in de openbare ruimte). Ook worden de culturele (en maatschappelijke) samenwerkingsverbanden geïntensiveerd. In de lijn van deze ontwikkelingen, ontstaat de uitdaging om een organisatie voor de ‘Kunstplaats’ samen te stellen die zowel functioneel als creatief én ondernemend is!

Wat de ‘Kunstplaats’ in ieder geval niet wordt, is elitair. Het gebouw krijgt een uitnodigend karakter en het aanbod is gericht op iedere kunstmaker en kunstkijker. Het programma wordt dynamisch, interactief, professioneel en afwisselend, en vindt zijn kwaliteit in de bundeling van krachten. Goede ideeën krijgen de ruimte, of ze nou van ‘de organisatie’, of uit ‘het veld’ komen!    


Schetsplannen:


Kick-off meeting 18 mei 2017:

_________________________________________________________________________________

Terra Art Projects verhuist definitief naar locatie Kwik-Fit

Dinsdag 16 januari 2018 heeft het college van Burgemeester en Wethouders definitief ingestemd met de vestiging van Terra Art Projects in het nieuwe Centrum voor Beeldende Kunst aan de Vlamingstraat (De verbouwing was voor die tijd al wel goedgekeurd, maar het was nog onzeker of de organisatie in zijn huidige vorm daar zijn intrek kon nemen). De voormalige Kwik-Fit garage wordt verbouwd volgens de plannen die TERRA eerder gemaakt en gepresenteerd heeft. De verhuizing biedt TERRA de mogelijkheid om een uitgebreider en gevarieerder aanbod aan beeldende kunst te presenteren. Na vijf jaar (mooie) exposities op vijftig vierkante meter te hebben georganiseerd is dat iets waar TERRA zich bijzonder op verheugt! We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.
_________________________________________________________________________________

Nu al vertraging…

In maart vernamen we dat de verhuizing naar de Kwik-Fit locatie 8 weken vertraging op zal lopen. Er zal namelijk 4 weken lang een archeologisch bodemonderzoek plaats moeten vinden, waarna er 4 weken oponthoud volgt vanwege asbest onderzoek in de grond.
_________________________________________________________________________________

Fotoreportage Richard Jetten

Het hele bouwproces van de Kwik-Fit en de bovenwoning wordt door Richard Jetten (vrijwillige fotograaf van TERRA) vastgelegd in een fotorapportage. Bij deze beelden van de huidige situatie, april 2018.

_________________________________________________________________________________

In juni werd de omgevingsvergunning verleend en wachtten we de bezwarenprocedure van 30 dagen af. Er waren 3 aannemersbedrijven aangeschreven voor de zogenaamde offerteaanvraag. Voor de aanbestedingsprocedure staat 76 dagen.

Er werd 1 bezwaar op de omgevingsvergunning van de verbouwing Vlamingstraat 1-3 bij de gemeente ingediend. Op 5 september heeft de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaats gevonden. Het bezwaar werd ongegrond verklaard. Er kwam geen hoger beroep waardoor de vergunning in november 2018 onherroepelijk is vastgesteld.
_________________________________________________________________________________

Reacties zijn gesloten