TIPS EN OPROEPEN

Open Calls

Regelmatig organiseert TERRA projecten waar kunstenaars aan kunnen deelnemen, of krijgen we verzoeken van derden om informatie te verspreiden aan kunstenaars over interessante kunstprojecten waaraan zij kunnen deelnemen. Wij delen deze informatie met de deelnemers en op de website, Facebook en in de TERRAINFO.


Oproep ‘Ruimte voor Kunst’
7 november 2017

Geachte kunstenaar,
De gemeenteraad heeft de motie “Ruimte voor de kunst” vastgesteld. Hiermee wil zij de buitenruimte van de stad meer openstellen voor kunst van (opkomende) kunstenaars. Daarom doe ik een oproep aan geïnteresseerde professioneel werkend beeldend kunstenaars om deel te nemen aan de pilot “Ruimte voor Kunst”.
De locaties in de openbare ruimte die geschikt zijn voor een kunsttoepassing hangen mede af van het ontwerp en beheer van de kunsttoepassing en de wensen van de bewoners en de kunstenaar. Daarom wil de gemeente de initiatieven, de uitvoering en het beheer bij de inwoners en de kunstenaars neerleggen.

Hoe werkt het?
U kunt in een presentatie (in woord en beeld) uw wens kenbaar maken, met of zonder een voorstel voor de locatie, op het samenspraakplatform doemee.zoetermeer.nl. Geïnteresseerde inwoners kunnen hier dan op reageren. U en/of de inwoners zijn de initiatiefnemers en eigenaren van de kunsttoepassing. U kunt, indien gewenst, de gemeente advies vragen over het proces van het ontwerpen, plaatsen en beheren van een kunsttoepassing. Dit kan betrekking hebben op vormgevende, technische, financiële en juridische aspecten.

Waar kunt u meer informatie vinden?
Op doemee.zoetermeer.nl vindt u de randvoorwaarden die de gemeente Zoetermeer stelt aan de kunsttoepassing.
Ik hoop dat u wilt deelnemen aan de pilot “Ruimte voor Kunst”. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider voor deze pilot mevrouw C. (Chantal) Spierenburg Mellink via c.c.spierenburg@zoetermeer.nl of tel 14 079.

Met vriendelijke groet,
K. Ritsema van Eck
Teammanager Netwerken Samenleving

_________________________________________________________________________________

The Colorfield Performance CH 2018 – Leeuwarden

Hakze
In het kader van het gegeven dat Leeuwarden in 2018 tot Culturele Hoofdstad van Europa is benoemd, heeft Dirk Hakze het initiatief genomen om een nieuwe editie in de reeks van The Colorfield Performance te ontwikkelen, passend in het centrale thema ‘Meanskip’ (saamhorige gemeenschap). The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor de grote Land Art projecten, waarin Dirk Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee hierachter is dat vanuit een gemeenschappelijk concept individuele bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid.

Het is de bedoeling om in het jaar 2018 een Gesamtkunstwerk te maken met 1919 kunstenaars . Dit sluit wonderwel aan bij het centrale thema “Mienskip” van Culturele Hoofdstad 2018. Dit kunstwerk heeft de omvang van een Land-Art project. In een open landschap worden 2018 panelen opgesteld in de vorm van een driehoek met zijden van 233 meter.  Het getal 233 is afkomstig uit de reeks van Fibonacci, die verbonden is met de maatverhouding van de Gulden Snede. Er is gekozen voor een driehoek omdat deze meetkundige vorm zich autonoom verhoudt t.o.v. het verkavelde Friese landschap. Deze driehoek is voor Dirk Hakze ook verbonden met de beginselen van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, die aan de basis liggen van onze huidige democratie.

Wil je meer lezen over het project en/of deelnemen? Kijk dan op de website van Dirk Hakze: http://www.dirkhakze.com/projecten/the-colorfield-performance-ch-2018.html