Nieuwbouw

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang van de ontwikkeling van het voormalige pand van Kwik Fit tot ‘FRANX’ . We plaatsen regelmatig updates, dus zet deze pagina bij je favorieten!

Bouwcalamiteiten

26 juni
Er valt nog niet veel nieuws te melden sinds vorige maand. Op dit moment is TERRA in afwachting van meer informatie. Het raadsvoorstel, met daarin de diverse scenario’s voor het aanpakken van de problemen, moet eerst door het college besproken worden. Daarna wordt dit voorstel ingebracht in de Raad. Hopelijk weten we voor het zomerreces meer.

Minder leuk nieuws!

27 mei
Tijdens de sloopactiviteiten in de Vlamingstraat kwamen ernstige constructieve gebreken aan het licht in de tussenbouw en woning. De aard van deze gebreken, met name die aan de fundering, is dermate zorgelijk dat de bouw op last van de inspectie Bouw & Wonen is stilgelegd.

Er is de afgelopen weken geïnventariseerd wat de financiële consequenties zijn en de conclusie is dat er aanzienlijk extra budget en tijd nodig zal zijn. Op de hele bouwsom was door alle partijen al veel bezuinigd (TERRA gaat bijvoorbeeld zelf alle verfwerkzaamheden verrichten om binnen het beschikbare budget te blijven). Om de verborgen gebreken te verhelpen moet er dus een beroep worden gedaan op de gemeenteraad, in de hoop dat zij nog voor de zomer positief beslissen. Helaas zal tot die tijd de bouw, in overleg met aannemer SKN, worden stilgelegd.

Wat gebeurde er afgelopen week?

1 mei
Richard maakte een reportage van de muurbekleding, het eerste wandje en de gevelreiniging.

Nieuwe vorderingen

17 april
Het buitenterrein is schoonmaakt, de begroeiing aan de achterzijde en het losliggend puin zijn verwijderd, en SKN is zowel binnen als buiten bezig. De foto’s zijn van Richard Jetten.

Reacties zijn gesloten